Regulamin

Regulamin sklepu podziekowaniadlarodzicow.pl


 §1  Postanowienia ogólne

 1. Właścicielką i Sprzedawcą sklepu internetowego, działającego pod adresem www.podziekowaniadlarodzicow.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) jest: Anna Agnieszka Mucha, prowadząca działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Agencja Reklamowa AMARAL Anna Agnieszka Mucha, adres: Kamionka 83, 16-060 Zabłudów, NIP 719-149-21-52, REGON: 200201413.
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma (zwana dalej Klientem).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.podziekowaniadlarodzicow.pl lub mailem na adres podziekowaniadlarodzicow@gmail.com
 6. Kontakt ze Sklepem: pod numerem +48 660 699 668 lub + 48 694 465 681 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz poprzez adres email: podziekowaniadlarodzicow@gmail.com

 §2  Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep www.podziekowaniadlarodzicow.pl przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta. Wyjątek stanowią produkty gotowe znajdujące się w magazynie sklepu.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie www.podziekowaniadlarodzicow.pl są cenami brutto.
 3. Informacje o produktach znajdujące się w Sklepie www.podziekowaniadlarodzicow.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
 5. Sklep internetowy www.podziekowaniadlarodzicow.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 6. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez Sklep, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, dłuższe oczekiwanie na realizację). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep internetowy www.podziekowaniadlarodzicow.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

 §3  Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.podziekowaniadlarodzicow.pl lub e-mailem na adres podziekowaniadlarodzicow@gmail.com.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

 §4  Płatności

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  - przelew: kwota Zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
  Przelewy prosimy kierować na numer rachunku bankowego: 69 1020 1332 0000 1302 0380 5280 Agencja Reklamowa Amaral, Kamionka 83, 16-060 Zabłudów. W tytule przelewu prosimy podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Zamawiającego;
  - płatności online za pomocą Systemu PayU.pl;
  - za pobraniem: należność zostanie pobrana przez kuriera lub listonosza w momencie dostarczenia towarów do Klienta. Tę formę̨ płatności można wybrać zaznaczając jako sposób dostawy odpowiednio „DPD – pobranie” albo „Poczta Polska – pobranie”.

§5  Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. Przy płatnościach online czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 2. Sklep wysyła towar w terminie do 2 dni roboczych od przyjęcia towaru do realizacji. Dostawa towaru na terytorium Polski następuje, w przypadku firmy kurierskiej DPD oraz InPost od 1 do 2 dni roboczych oraz w przypadku Poczty Polskiej od 2 do 4 dni roboczych od wysyłki.
 3. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 
 4. Zmiany dotyczące wysyłki lub rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem podziekowaniadlarodzicow@gmail.com
 5. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.
 6. Dla wszystkich zakupionych towarów Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 §6  Odstąpienie od umowy

 1. O ile złożone przez Klienta zamówienie nie miało charakteru zamówienia indywidualnego Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.)
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Anna Agnieszka Mucha, Kamionka 83, 16-060 Zabłudów, tel. 694 465 681.
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: podziekowaniadlarodzicow@gmail.com.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 7. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.

 §7  Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: Anna Agnieszka Mucha, Kamionka 83, 16-060 Zabłudów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.podziekowaniadlarodzicow.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.

 §8  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy
 2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest udostępniona pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dodatkowe informacje przydatne Klientowi w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

 §9  Dane osobowe

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.podziekowaniadlarodzicow.pl 
 2. Dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom, poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Klienta (np. firma kurierska). Dane te są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta dokonującego płatności przy użyciu systemu PayU za nabywane produkty, przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 §10  Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.podziekowaniadlarodzicow.pl oznacza dostępność towaru, jednak nie oznacza natychmiastowej wysyłki zamówienia, gdyż ta jest zależna od terminu realizacji podanego w opisie każdego produktu. Produkty gotowe znajdujące się w magazynie sklepu www.podziekowaniadlarodzicow.pl  wysyłane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym sklepu.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. 
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są na stronie głównej Sklepu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.02.2023 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl